Hải quan thông minh- sẽ không còn xa cho Việt Nam

Theo Tổng cục Hải quan, thủ tục hải quan về cơ bản sẽ được thực hiện theo mô hình hải quan thông minh, hệ thống sẽ hỗ trợ: tự động xác định các lô hàng trọng điểm; tự động phân luồng kiểm tra hải quan; tự động xác định các lô hàng cần kiểm tra mã, giá, xuất xứ, sở hữu trí tuệ... Xem thêm